آشنایی با آنیسا سادات یزدان پرست

آنیسا سادات یزدان پرست

ششم ب، کلاس 21
سمت: دانش آموز ششم ب، کلاس 21
تاریخچه تحصیلی:
97-98: چهارم سال تحصیلی 99-98 - کلاس 40
98-99: چهارم ب - کلاس 42
سال تحصیلی 1400-1399: پنجم ب - کلاس 20
سال تحصیلی 1401-1400: ششم ب - کلاس 21
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب رتبه سوم در المپیاد ریاضی پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد ریاضی سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: ورزشی - کسب مقام اول مسابقات استانی رشته شطرنج تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: ورزشی - کسب مقام سوم کشوری در رشته شطرنج( تابستان 98 ) تبریک
97-98: ورزشی - کسب مقام سوم کشوری در رشته شطرنج ( تابستان 98 ) تبریک