آشنایی با آرمینا ابراهیمی

سمت: دانش آموز ششم الف، کلاس 20
تاریخچه تحصیلی:
97-98: چهارم سال تحصیلی 99-98 - کلاس 40
98-99: چهارم الف - کلاس 41
سال تحصیلی 1400-1399: پنجم الف - کلاس 19
سال تحصیلی 1401-1400: ششم الف - کلاس 20
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: دیگر - کسب مقام اول ناحیه در مسابقات اتللو و راه یابی به مرحله استان تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کسب مقام دوم ناحیه در مسابقات حفظ قرآن تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کلیپ ماه رمضان منتخب اداره آموزش و پرورش تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد ریاضی سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - منتخب ناحیه جشنواره سفیران سلامت تبریک