آشنایی با آنیسا دارا

سمت: دانش آموز ششم ج، کلاس 22
تاریخچه تحصیلی:
97-98: چهارم سال تحصیلی 99-98 - کلاس 40
98-99: چهارم ج - کلاس 43
سال تحصیلی 1400-1399: پنجم ج - کلاس 21
سال تحصیلی 1401-1400: ششم ج - کلاس 22
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب رتبه سوم در المپیاد ریاضی پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - منتخب مسابقه میثاق با مولای متقیان حضرت علی (ع) در رشته دکلمه تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد ریاضی سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کسب مقام دوم ناحیه چهارمین جشنواره دانایی و توانایی سال 99-98 تبریک