جشن افتخار ملیکا طباطبایی فر

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) ملیکا طباطبایی فر ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
ملیکا طباطبایی فر   ششم ب، کلاس 9
افریننننننننن
جمعه 1400/02/10، ساعت 11:20