جشن افتخار نیایش خسروی فرد شیرازی

جشن افتخار نیایش خسروی فرد شیرازی

ششم ج ، کلاس 10
نوع افتخار
آموزشی
توضیحات
كسب رتبه دوم المپياد علمي دومينو
2
تبریک
0
پیام
3
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک: