جشن افتخار نیایش خسروی فرد شیرازی

جشن افتخارآموزشی، كسب رتبه دوم المپياد علمي دومينو نیایش خسروی فرد شیرازی پنجم پنجم الف ، کلاس 5
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...