جشن افتخار نیایش خسروی فرد شیرازی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه سوم در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 نیایش خسروی فرد شیرازی پنجم پنجم الف ، کلاس 5
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...