جشن افتخار باران صادقی

جشن افتخارورزشی، کسب مقام اول در مسابقات اسکیت -مرحله استانی باران صادقی چهارم چهارم الف ، کلاس 1
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
ثمین خوشاب  چهارم چهارم ج، کلاس 3
افرین به شما باران جان.
سه شنبه 1400/11/19، ساعت 11:29
مهرآذین ملک پور  چهارم چهارم ج، کلاس 3
افرین
شنبه 1400/10/25، ساعت 10:57