جشن افتخار آرمینا ابراهیمی

جشن افتخاردیگر، کسب مقام اول ناحیه در مسابقات اتللو و راه یابی به مرحله استان آرمینا ابراهیمی ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...