جشن افتخار آرمینا ابراهیمی

جشن افتخارفرهنگی، کلیپ ماه رمضان منتخب اداره آموزش و پرورش آرمینا ابراهیمی ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...