جشن افتخار پارمیس شریفی

جشن افتخاردیگر، کسب مقام چهارم ناحیه در مسابقات لیوان چینی و راه یابی به مرحله استان پارمیس شریفی ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
آویسا حاتمی زاده  ششم ششم الف، کلاس 8
افرین پارمیس جان امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشی🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘
پنج شنبه 1400/10/09، ساعت 0:19