جشن افتخار پارمیس شریفی

جشن افتخاردیگر، کسب رتبه چهارم ناحیه در مسابقات لیوان چینی پارمیس شریفی ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...