جشن افتخار نرجس علمدار

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در مسابقات علمی پژوهشی ( نجوم ) نرجس علمدار ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...