جشن افتخار نرجس علمدار

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام دوم ناحیه در مسابقات حفظ قرآن نرجس علمدار ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...