جشن افتخار آویسا حاتمی زاده

جشن افتخار آویسا حاتمی زاده

ششم الف، کلاس 8
نوع افتخار
آموزشی
توضیحات
کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم )
3
تبریک
0
پیام
5
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک: