جشن افتخار آویسا حاتمی زاده

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم آویسا حاتمی زاده ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...