جشن افتخار رامیلا عبدالهی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد ریاضی ( مرحله دوم ) رامیلا عبدالهی ششم ششم آموزشگاه، کلاس 13
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...