جشن افتخار رامیلا عبدالهی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد ریاضی رامیلا عبدالهی ششم ششم آموزشگاه، کلاس 13
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...