جشن افتخار ملینا امیدی

جشن افتخار ملینا امیدی

ششم ب، کلاس 21
نوع افتخار
فرهنگی
توضیحات
کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400
3
تبریک
0
پیام
6
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک: