جشن افتخار ملینا امیدی

جشن افتخارفرهنگی، کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 ملینا امیدی ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...