جشن افتخار ملینا امیدی

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام سوم ناحیه در مسابقات قرآن ( قرائت ترتیل ) ملینا امیدی ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...